MENÜKAPAT

YÜKSEK MOTİVASYON BUTİK HİZMET ANLAYIŞI

NNG enerji; ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmeyi, çalışanlarını eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, Proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dâhilindeki tüm insan kaynaklarını, güvenli çalışma alanları yaratmayı amaçlamaktadır.

Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar. Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder. İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser. Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.

Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyecek şekilde hizmet sunumunu gerçekleştirir.

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevreye ve insana olumsuz yönde etki edecek çevresel etkileri (sıvı, gaz ve katı atıklar) en aza indirerek, su ve elektrik gibi küresel kaynak tüketimini azaltarak, çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmesi amacıyla teknolojinin takip edilip yararlanılması, atıklarımızın mevzuata uygun bir şekilde bertarafı ve atık geri dönüşümünü miktarını artırarak çevre bilincinin yerleşmesi amacıyla yönetim sistemini oluşturan tüm taraflara (çalışanlar, yükleniciler, ziyaretçiler vs.) eğitimler vermeyi amaçlar

Bizimle Temasta Olun!

Uzman departmanlarımızdan biriyle iletişime geçmek için bu formu doldurabilirsiniz